РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА НА TRAVEL TV

Ценовата политика на travel TV ce образува на база изследването на вида и размера на аудиторията във всеки един отрязък от денонощието, с цел да ce повиши ефективността на рекламодателите.

Ефективната реклама не е еднократен изстрел, а старателно обмислен, адресиран и управляван процес. Ориентираме към нашата политика за създаване на дългосрочни партньорски отношения. Непосредствените ползи за нашите партньори ад ценя, достигане на целевата аудитория и многото насърчителни бонуси. Това защо ценовата листа на телевизията търпи чест промени. Ние променяме стойността с едноседмично предизвестие и се считат за официални от момента на публикуването им в уеб-сайта на полета ТЕЛЕВИЗИЯ.

Вие, нашите клиенти, партньори, агенцията и медиа шопове сте първи, които научавате за настъпилата промяна!